maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bez kategorii

Kalendarz konkursów w roku 2021-22

W zakładce „Konkursy” został zamieszczony

aktualny kalendarz konkursów na rok 2021-22.

Wszystkie zainteresowane osoby (nauczycieli, uczniów) zachęcamy do zapoznania się i udziału w proponowanych formach.

Druki dyplomów, teczki – do pobierania od koordynatorów gminnych – wykaz i dane kontaktowe z koordynatorami na stronie internetowej

Puchary, medale – PSZS – Ł. Polak i P. Wolski.

Wszystkie faktury dostarczane do SO SOWA muszą być opisane zgodnie z zasadami podanymi w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów.

Przypominamy, że zgodnie z Ramowym Regulaminem, co najmniej na 60 dni przed konkursem organizator zobowiązany jest zamieścić szczegółowy Regulamin na odpowiedniej podstronie konkursu. Ewentualne problemy techniczne prosimy wyjaśniać z administratorem strony: kudlaty305@wp.pl

Kalendarz zawodów sportowych opublikowany zostanie w późniejszym terminie – trwa uzgadnianie w Szkolnym Związku Sportowym.

Gala „Złote Sowy” 2020 odwołana!

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „SOWA” informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną, nie odbędzie się zaplanowana Gala „Złote Sowy” 2020 powiatu trzebnickiego, a tym samym nie będą przyznawane wyróżnienia. W tym roku szkolnym w poszczególnych kategoriach wiekowych zostało zrealizowanych zaledwie 20-30% z zaplanowanych konkursów i zawodów sportowych. Większość z nich zaplanowano w okresie od marca do maja, więc nie jest możliwe wyłonienie zwycięzców przy tak nikłej realizacji konkursów i zawodów sportowych.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom i nauczycielom zaangażowanym w realizację działań i współpracę z naszym stowarzyszeniem.

W imieniu Zarządu SO „SOWA”

Maria Jaskólska – prezes stowarzyszenia

ZAWIESZENIE KONKURSÓW !!!

„W zawiązku z aktualną sytuacją Stowarzyszenie Oświatowe SOWA zawiesza organizację wszystkich zawodów i konkursów do odwołania. UWAGA! Jutrzejszy (11.03.2020) I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach i Kontynentach „Podróż przez Europę” w SP w Osolinie odbędzie się”

Kalendarz konkursów w roku 2019-20

W zakładce „Konkursy” został zamieszczony

aktualny kalendarz konkursów na rok 2019-20.

Wszystkie zainteresowane osoby (nauczycieli, uczniów) zachęcamy do zapoznania się i udziału w proponowanych formach.

Organizatorów informujemy i przypominamy:

Dofinansowanie konkursów/zawodów w roku szkolnym 2019/20 na poziomie roku ubiegłego:

– do 200 zł na nagrody rzeczowe,

– poczęstunek – do 3 zł w przeliczeniu na 1 ucznia-uczestnika konkursu;

– do 50 zł – woda dla zawodników podczas zawodów sportowych

Diety sędziowskie – max. 120 zł brutto, dla uprawnionego przez dany związek sportowy sędziego, na drukach zgodnych ze wzorem umieszczonym w zakładce Konkursy/Wzory Dokumentów. Tylko w zawodach uzgodnionych przez SZS z Zarządem SO SOWA.

Druki dyplomów, teczki – do pobierania od koordynatorów gminnych – wykaz i dane kontaktowe z koordynatorami na stronie internetowej

Puchary, medale – PSZS – Ł. Polak i P. Wolski.

Wszystkie faktury dostarczane do SO SOWA muszą być opisane zgodnie z zasadami podanymi w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów.

 

Przypominamy, że zgodnie z Ramowym Regulaminem, co najmniej na 60 dni przed konkursem organizator zobowiązany jest zamieścić szczegółowy Regulamin na odpowiedniej podstronie konkursu. Ewentualne problemy techniczne prosimy wyjaśniać z administratorem strony: kudlaty305@wp.pl

Kalendarz zawodów sportowych opublikowany zostanie w późniejszym terminie – trwa uzgadnianie w Szkolnym Związku Sportowym.

Złote Sowy 2019 Powiatu Trzebnickiego przyznane

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 r. przyznał wyróżnienia “Złote Sowy” 2019 Powiatu Trzebnickiego. Protokół końcowy z ww. posiedzenia znajduje się w zakładce “Złote Sowy”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas XI Gali – 12 czerwca 2019 r. w Prusicach o godz. 17.00.

Komunikat

Posiedzenie Zarządu SO SOWA kwalifikującego do wyróżnień Złota Sowa 2019r. 4 VI (wtorek) , g. 15/00.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SO SOWA przypomina o dostarczeniu informacji przez szkoły o innych osiągnięciach uczniów, oraz ewentualnych wnioskach do wyróżnień specjalnych nauczycieli (§ 11 Regulaminu) w terminie do 1.06.2019 r.

 

GALA „ZŁOTE SOWY” 2019

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA informuje, że XI Gala „Złote Sowy” 2019

odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Prusicach.

Wszelkie informacje o dodatkowych osiągnięciach uczniów prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2019 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

 

13 grudnia 2018r. w Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem w Obornikach Śląskich odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA.

W trakcie zebrania prezes Stowarzyszenia – Maria Jaskólska przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Zarządu za rok 2017.

Stowarzyszenie, zrzeszające 47 członków, realizowało swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół powiatu trzebnickiego, koordynacje konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz, wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, powiatowych zawodów sportowych.

Corocznie, podczas uroczystej gali, przyznawane są specjalne wyróżnienia „Złota Sowa” dla laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów sportowych, nauczycieli-opiekunów oraz szkół.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, opłat za udział w szkoleniach, dotacji od samorządów lokalnych. Wszystkie osoby działające na rzecz Stowarzyszenia wykonują swoje zadania społecznie.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2017. Szczegółowe sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz bilans i rachunek wyników dostępne w zakładce: O Stowarzyszeniu/Sprawozdania

 

W drugiej części Przewodniczący Zebrania Ryszard Cymerman, pełniący w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa, poinformował zebranych o swojej rezygnacji z dalszych prac w stowarzyszeniu, jednocześnie podziękował wszystkim członkom oraz w sposób szczególny prezes Marii Jaskólskiej za 12 lat świetnej współpracy.

Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2021.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano:

– Maria Jaskólska – prezes, Beata Iżewska – wiceprezes, Agnieszka Urbanowicz – sekretarz

– Barbara Krzyżak – skarbnik, członkowie: Mariusz Kiepul, Katarzyna Lech, Łukasz Polak,

Krzysztof Rudzki, Sławomir Szypulski, Paweł Wolski.

Komisję Rewizyjną stanowią: – Wojciech Wróbel – przewodniczący, Elżbieta Kowalczyk – sekretarz oraz członkowie: Kamila Kryś, Małgorzata Syrnyk-Żuk.

Sąd Koleżeński: Anna Leżoń – przewodnicząca, Katarzyna Królik, Marta Michalkiewicz.

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA

UWAGA ZMIANA MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA.
Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana MIEJSCA Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA.

Zebranie odbędzie się 13 XII (czwartek) o godz. 15/00 w Miejskim Żłobku Pod Grzybkiem w Obornikach Śląskich, ul. Kasztanowa 2.