maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

DYKTANDO „O ZŁOTĄ SKUWKĘ” kl. IV, VI 2022

Wyniki konkursu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png
Uczestnicy konkursu
Rozpoczęcie konkursu
Laureat kl.6 odbiera gratulacje i nagrodę
Wyróżnienia kl. 4

REGULAMIN XXI-ego Dyktanda „O złotą skuwkę” kl. IV i VI

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, 55 – 140 Żmigród,
ul. Sienkiewicza 6

CELE KONKURSU:

 • Mobilizowanie uczniów do rozwijania i doskonalenia umiejętności ortograficznych.
 • Utrwalanie nawyku stosowania zasad ortografii w praktyce.
 • Wyrabianie „czujności ortograficznej”.
 • Stworzenie pozytywnej motywacji potrzeby poprawnego pisania.
 • Rozbudzanie zainteresowań ortografią polską.
 • Integracja uczniów i nauczycieli szkół powiatu trzebnickiego.
 • Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień u uczniów

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 i 6 szkoły podstawowej.
 • Eliminacje mają formę konkursu indywidualnego.
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych. Odrębnie oceniani są uczniowie klas IV i VI. Każda grupa wiekowa otrzymuje do napisania inny tekst

ETAPY KONKURSU

 • Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe, laureaci I miejsc z etapu szkolnego mogą wziąć udział w etapie powiatowym (jedna szkoła – maksymalnie dwóch uczniów; po jednym z klasy IV i VI)
 • Etap powiatowy odbędzie się 13 maja 2022 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, w bibliotece szkolnej, tel. 71 385 35 25 (sekretariat)
 • Udział w etapie powiatowym należy zgłosić najpóźniej tydzień przed konkursem (do 6 maja 2022 r.) przez wysłanie wiadomości na adres: biblioteka.chrobry@gmail.com

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczniów będzie napisanie ze słuchu dyktand przygotowanych odrębnie dla uczniów klas IV i VI (o zróżnicowanym stopniu trudności). Teksty dyktand układane są przez przedstawicieli Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”

Wymagania konkursowe dotyczą znajomości zasad pisowni:

 • wyrazów wielką literą
 • wyrazów z „ó” i „u”
 • wyrazów z „rz” i „ż”
 • wyrazów z „h” i „ch”
 • wyrazów z „ą” i „ę”
 • wyrazów z „om”, „on”, „em”, „en”
 • wyrazów z „j” i „i”
 • rzeczowników w dopełniaczu zakończonych na „ja”, „-ia” po spółgłosce
 • wybranych przedrostków i przyrostków
 • łącznej i rozdzielnej połączeń wyrazowych
 • partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami
 • zmiękczeń
 • znajomości podstawowych zasad interpunkcyjnych

KOMISJA KONKURSOWA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

W skład komisji finału powiatowego wejdą opiekunowie uczestników konkursu ze szkół biorących w nim udział. Każde dyktando sprawdzają co najmniej 2 osoby z komisji.

Wszelkie wątpliwości komisja rozstrzyga wspólnie, w przypadku dużej różnicy zdań wątpliwości rozstrzyga organizator.

Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w dniu konkursu.

ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

Komisje konkursowe oceniają poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zgodnie z następującymi kryteriami:

 • błędy popełnione podczas pisania ze słuchu oceniane są wg zasady:
 • błąd I stopnia – 1 punkt karny;
 • błąd II stopnia – 1/3 punktu karnego
 • za błędy I stopnia uważa się wszelkie błędy ortograficzne
 • błędy II stopnia to inne błędy, np.: opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów, błędy interpunkcyjne

NAGRODY:

 • Komisja konkursowa nagradza za I, II, III miejsce (odrębnie w kategorii klas IV i VI)
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizatorki konkursu

Dorota Warzocha
Weronika Surmań