maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

III Powiatowy konkurs plastyczny „Cnoty w życiu św. Jadwigi Śląskiej” na podstawie dużej ścieżki w Trzebnicy

REGULAMIN III-ego Konkursu plastycznego „Cnoty w życiu św. Jadwigi Śląskiej” na podstawie dużej ścieżki w Trzebnicy dla klas IV-VIII

 

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku ul. Kuźnicza 1 tel. (+71) 3127140
 2. Koordynator konkursu: Małgorzata Noszczyk malgorzatanoszczyk@op.pl
 3. Cele konkursu:

–   poznanie życia św. Jadwigi i wzorowanie się na jej działalności,

–  rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

 1. Przedmiot konkursu:

– praca plastyczna płaska zgodna z tematem konkursu.

 1. Technika wykonania prac:

– rysunek, grafika, malarstwo

 1. Format pracy: A 3 – bez oprawy

     7. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane:

– tytuł pracy,

– imię i nazwisko,

– klasa,

– nazwa i adres placówki,

– nauczyciel, pod opieką którego została wykonana praca,

– tel. kontaktowy.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII
 2. Uczestnik konkursu wykonuje prace indywidualnie.

Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace. W szkołach o większej ilości oddziałów jednego poziomu, dopuszcza się 5 prac.

 1. Ocenie będą podlegały:

–  zgodność z tematem,

–  pomysłowość i oryginalność przekazu  treści,

– ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).

 1. Prace należy dostarczać do 31.03.2022 roku na adres:

 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej

Kuźniczysko, ul. Kuźnicza 1

55-100 Trzebnica

 1. Oceny prac dokona obiektywne jury powołane przez organizatorów.
 2. Ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 08.04.2022 roku. Nauczyciele, pod opieką których wykonane zostały nagrodzone prace, poinformowani zostaną telefonicznie a nagrody i dyplomy przekażemy do szkół.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica zgody na przetwarzanie danych osobowych i dołączenie do wysłanej pracy.
 4. Organizatorzy konkursu nie zwracają autorom ich prac konkursowych.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły spkuzniczysko.edupage.org w zakładce KONKURSY

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA konkursu

………………………………………………………….……………………………                                                  

          imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………..…………………………                                                 

          nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

przez SP im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku w celu organizacji i przeprowadzenia  III POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  ,, CNOTY W ŻYCIU ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ NA PODSTAWIE DUŻEJ ŚCIEŻKI W TRZEBNICY ”

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest SP Kuźniczysko.

Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac plastycznych i wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póź. zm.).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

* Akceptuję regulamin konkursu.

 

                                                                                                        ……………………………………………………………………………..

                                                                                                              data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

* zaznaczyć właściwe