maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Konkurs Matematyczny „MISTRZ RACHUNKU 2022”

Protokół

Laureaci konkursu

 

 

Regulamin X edycji powiatowego konkursu matematycznego

„Mistrz Rachunku”

w roku szkolnym 2021 / 2022

I Organizator

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Jolanta Kurzbach, Joanna Czajkowska.

II Adresaci

W konkursie biorą udział uczniowie klas III. Każdą szkołę reprezentuje 1 uczeń.

Jeżeli w szkole są 4 oddziały lub więcej mogą ją reprezentować 2 osoby.

Etap Powiatowy konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej im.Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (ul. Sienkiewicza 6). Uczestników należy zgłosić najpóźniej do 30.03. 2022 r. na adres e-mail edu.wczesnoszkolna@wp.pl

III Cele konkursu

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,

 promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów,

 doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia,

 sprawdzenie i porównanie z innymi swoich umiejętności matematycznych,

 dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej,

 rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 wyłanianie i promowanie uczniów zdolnych w środowisku lokalnym.

IV Zakres tematyczny konkursu

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

V Formuła pytań konkursowych

 Zadania mają charakter rachunkowy np. 18 + ( 3 ∙ 8 ) : 6 = . Uczestnicy wykonują obliczenia w oparciu o cztery działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

VI Sposób przeprowadzania konkursu

 Na karcie konkursowej uczestnicy wpisują końcowe wyniki w najprostszej postaci.

 Obliczenia mogą wykonywać na innych kartkach, które nie podlegają ocenie.

 W czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów i opuszczać sali.

 Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje jeden punkt.

 O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.

 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.

 Czas na rozwiązanie zadań: 20 min.- 80 zadań.

  W skład komisji oceniającej na konkursie powiatowym wchodzą losowo wybrani nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

VII Przebieg konkursu

 9.30 powitanie uczestników, sprawy organizacyjne

 9.45 rozpoczęcie konkursu

 10.05 zebranie prac uczniów i przekazanie ich komisji sprawdzającej

 10.10 – 11.30 praca komisji konkursowej,

 12.00 rozdanie nagród i zakończenie konkursu

Organizator dostosuje zasady organizacji konkursu do obowiązujących przepisów prawa

(wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku z epidemią COVID -19).

W konkursie mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.