maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

REGULAMIN KONKURSU Powiatowy Konkurs Matematyczny I Mistrzostwa Sudoku

REGULAMIN KONKURSU

Powiatowy Konkurs Matematyczny

I Mistrzostwa Sudoku

I ORGANIZATOR :

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, ul. Św. Jadwigi 10, 55 – 100 Trzebnica, sekretariat@sp1.trzebnica.net
 • koordynator konkursu: Aneta Jędrzejewska
 • Czas i miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, ul. Św. Jadwigi 10, aula (2 piętro);
 • 6 maja 2020r. (środa), godzina 9.30.

II ADRESACI :

uczniowie klas IV – VI – 2 uczniów ze szkoły

III CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Popularyzowanie łamigłówek logicznych wśród dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
 • Zachęcenie uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych.
 • Zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 6;
 • W indywidualnych finałach powiatowych konkursów szkół podstawowych udział może brać dwóch przedstawicieli ze szkoły.
 • Zgłoszenie uczestników konkursu należy podać na adres e-mailowy (aneta.jedrzejewska@sp1.trzebnica.net) do 17 kwietnia 2020r. podając następujące dane:

imię i nazwisko ucznia;

imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika;

dane szkoły;

nr telefonu kontaktowego.

V PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnicy rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy Sudoku w czasie 45 min.
 • Zadania do rozwiązania to klasyczne sudoku różnych rozmiarów o różnym stopniu trudności.
 • Uczniowie wypełniają diagram Sudoku ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.
 • Każdy z diagramów jest oceniany w następujący sposób: prawidłowo wpisana liczba – 1 pkt, puste pole – 0 pkt, błędnie wpisana liczba – (- 1 pkt).
 • Jeżeli wszyscy uczestnicy uzupełnią diagramy przed zaplanowanym czasem, etap dobiega końca.
 • Finaliści, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, uzyskują tytuł „MISTRZA SUDOKU” i WICEMISTRZA SUDOKU”
 • Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych dodatkowych urządzeń.
 • Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku ucznia na potrzeby promocji konkursu i szkoły.

 

 

Trzebnica, ………………

ZGODA

Zgoda na udział w konkursie i publikację wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………… w I Powiatowym Konkursie Matematycznym „I Mistrzostwa Sudoku”

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ( w tym wizerunku) oraz ich publikację w związku z udziałem w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka mogą być wykorzystywane w celu prezentacji informacji związanych z udziałem w konkursie.

……………………………………..

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.