maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

XIV Powiatowy Konkurs „Znam Jana Pawła II”

REGULAMIN

 XIV POWIATOWEGO KONKURSU

,,ZNAM JANA PAWŁA II’’2022

 I.ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy
ul. 3 Maja 5    55- 100 Trzebnica
e-mail trzebnicasp2@wp.pl 
nauczyciel odpowiedzialny: Janina Bejm, Ewa Dudek, ks.Ireneusz Pelka
II.ADRESACI.
Uczniowie klas VII -VIII szkoły podstawowej ( po 1 uczniu ze szkoły: szkołę, gdzie funkcjonuje po 4
i więcej oddziałów z danego poziomu może reprezentować 2 uczniów).
III.CELE KONKURSU.

– poszerzenie wiedzy o św. Janie Pawle II

 – zainteresowanie osobą św. Jana Pawła II

– pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauk Jana Pawła II

– pobudzenie uczniów do naśladowania w codziennym życiu św. Jana Pawła II
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu

IV.ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU.
BIOGRAFIA  św.Jana Pawła II/opracowany skrypt/

V.FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH (test, ilość i rodzaj zadań, inny system itp.)
– pytania otwarte,
– pytania zamknięte,
– prawda- fałsz,
– uzupełnienie luk w tekście,
– krzyżówka,
– dopasowanie w pary,

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU – indywidualny
VII.PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA.
Etap powiatowy konkursu odbędzie się:
20 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30 w SP 2 w Trzebnicy, aula Szkoły Muzycznej.
Zgłoszenie uczestników do 10 kwietnia 2022 r., pisemnie
na adres szkoły fax: 71/ 312-00-29, email: trzebnicasp2@wp.pl 
Karta zgłoszeniowa:
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. TELEFON KONTAKTOWY
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (przesłanie na podany adres e-mailowy wypełnionej karty zgłoszenia) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz jego promocji, a także na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej organizatorów – zarówno ucznia, jak i nauczyciela prowadzącego
( Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)
VIII.DODATKOWE INFORMACJE:
– Test jednakowy dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany przez
Stowarzyszenie Oświatowe Sowa.
– Czas rozwiązania testu – 60 minut.
– Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Organizator Konkursu.
– W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele religii, obecni podczas konkursu.
– Po zakończeniu testu komisja sprawdza prace i wyłania zwycięzców ( I, II, III, IV, V miejsca)
– nagrody książkowe i dyplomy otrzymują laureaci, pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie.
   Zapraszamy
Janina Bejm,Ewa Dudek,ks.Ireneusz Pelka

skrypt 2022